App Press Join us Contact
Steven ska lösa krånglet med notor – backas av tunga investerare

Fintechbolaget Stevens app ska göra det smidigt att hantera notor och utlägg vänner emellan, efter exempelvis en weekendresa. Nu tar bolaget in 9 miljoner kronor från tunga investerare.

Read the article here
Share